Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών

 

Οι τιμές των προγραμμάτων είναι κατά άτομο και αφορούν την πραγματοποίηση εκπαίδευσης σε χρονική περίοδο που εξυπηρετεί τους ενδιαφερόμενους.

Ειδικές τιμές για εταιρείες και οργανωμένες ομάδες.

 

Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών       | 200€    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΚΑΡ.Π.Α & Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση | 60€       ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βασική Υποστήριξη Ζωής                          | 80€       ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρώτες Βοήθειες                                      | 60€       ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες                    | 150€    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επείγουσα Παιδική Βοήθεια                      70€      ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

            ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Πρώτος Βοηθός - FPOS 1                        250€    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρώτος Βοηθός - FPOS 2                         450€    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Οξυγόνο Πρώτων Βοηθών                        60€     ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

           ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ| 

 

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία 270€ 

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (ανανέωση πιστοποίησης) |170€ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περιστατικά | 120€ 

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περιστατικά (ανανέωση πιστοποίησης)| 90€ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διαδικτυακά Σεμινάρια – Θεωρητική εκπαίδευση με πιστοποιητικό γνώσης

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 • Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών                                                             45€

 • Βασική Υποστήριξη Ζωής                                                                                   25€

 • ΚΑΡ.Π.Α. – Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής                                                  15€

 • Πρώτες Βοήθειες                                                                                                 25€

 • Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες                                                                            35€

 • Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες                                                        25€

 • Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά                                  28€

Πρακτική Άσκηση – Διεθνής Πιστοποίηση (για κατόχους πιστοποιητικού γνώσης)

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

 • Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών                                                            120€

 • Βασική Υποστήριξη Ζωής                                                                                   65€

 • ΚΑΡ.Π.Α. – Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής                                                  35€

 • Πρώτες Βοήθειες                                                                                                 60€

 • Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες                                                                            95€

 • Επείγουσες Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες                                                         65€

 • Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά                                  85€

© 2016 by Loving Soles Podiatry. Proudly created with Wix.com

Επικοινωνήστε για ραντεβού στο

2810 334248

​

ΝΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν και να μην αντικαθιστούν τη θεραπεία που προσφέρουμε στην κλινική μας.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την κατάχρηση αυτών των πληροφοριών.

Είναι σημαντικό να επισκεφθείτε την κλινική μας πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε θεραπεία μόνοι σας χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες.