Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία | Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περιστατικά

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – επείγοντα περιστατικά” είναι κατάλληλο για χώρους εργασίας με μικρό αριθμό εργαζομένων και χαμηλό δείκτη εργασιακής επικινδυνότητας.

 

Διάρκεια: 6 ώρες και αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τους εργοδότες που δεν μπορούν να διαθέσουν πολλές ώρες προς εκπαίδευση.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα κυριότερα απειλητικά για τη ζωή περιστατικά καθώς επίσης διδάσκεται η αντιμετώπισή τους. Συμπεριλαμβάνεται η εκμάθηση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.)

 

Περιεχόμενο:

 • Κατανόηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τις πρώτες βοήθειες.

 • Κατανόηση του ρόλου του πρώτου βοηθού.

 • Κατανόηση της χρήσης του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.

 • Κατανόηση των βασικών αρχών ατομικής υγιεινής και προστασίας κατά τη διαδικασία παροχής πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.

 • Περιγραφή και καταγραφή του περιστατικού.

 

Παροχή ασφαλών, άμεσων και αποτελεσματικών ενεργειών ακολουθώντας κανόνες ασφαλούς προσέγγισης και διαδικασίες, στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 • Βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ)

 • Πνιγμονή

 • Καρδιακή προσβολή.

 • Αναίσθητος πάσχοντας.

 • Επιληψία

 • Αιμορραγία.

 • Καταπληξία.

 • Περιποίηση μικρών τραυμάτων και πληγών.

 

Εξέταση:

 • Πρακτική Αξιολόγηση

 

Παροχές του προγράμματος:

 • Φάκελος σεμιναρίου

 • Εκπαιδευτικό κιτ

 • Εγχειρίδιο πρώτων βοηθειών

 • Προστατευτικό Διάφραγμα Διασωστικών Αναπνοών

 • Μπρελόκ αναζωογόνησης

 • Στυλό

 • Μπλοκ σημειώσεων

 • Καρτέλα σύνοψης βασικών βημάτων πρώτων βοηθειών

 • Αυτοκόλλητο σήμα

 • Παράβολο πιστοποίησης

 • Πιστοποιητικό εκπαίδευσης

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις συμμετοχής.

 

Ισχύς Πιστοποιητικού:2 έτη

 

Επιλεκτικά διδάσκονται ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής και η χρήση Οξυγόνου, ενότητες για τις οποίες χορηγείται ξεχωριστό αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

 

© 2016 by Loving Soles Podiatry. Proudly created with Wix.com

Επικοινωνήστε για ραντεβού στο

2810 334248

​

ΝΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν και να μην αντικαθιστούν τη θεραπεία που προσφέρουμε στην κλινική μας.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την κατάχρηση αυτών των πληροφοριών.

Είναι σημαντικό να επισκεφθείτε την κλινική μας πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε θεραπεία μόνοι σας χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες.