top of page

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ


1. Αποστολές
Οι αποστολές των προϊόντων εκτελούνται την επόμενη μέρα από την ημέρα της παραγγελίας σας, για λόγους ασφαλείας, και θα αποστέλλονται με εταιρία ταχυμεταφορών (courier Γενική Ταχυδρομική), για την πιο γρήγορη παράδοση στον χώρο σας (σε 1 ή 2 μέρες ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεστε & όλοι οι νησιωτικοί προορισμοί έως 3 μέρες παραλαβή στο χώρο σας). Οι παραγγελίες που θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα εκτελούνται την Δεύτερα. Θα ενημερώνεστε μέσω e-mail για την πρόοδο της παραγγελίας σας.
 
2. Λανθασμένες αποστολές
Αν τυχόν παραλάβετε προϊόν διαφορετικό από εκείνο της επιλογής σας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά ή μέσω  e-mail, στο τηλέφωνο ή στην διεύθυνσή μας, που αναγράφονται στο τομέα «Επικοινωνήστε μαζί μας» στην ιστοσελίδα μας, εντός 14 ημερών από την παραλαβή. Θα σας δοθούν οδηγίες για την επιστροφή και την αντικατάστασή του, στην οποία δεν θα έχει καμία επιβάρυνση ο πελάτης.
 
3. Αλλαγές
Αν θέλετε να αλλάξετε το προϊόν που αγοράσατε και δεν το έχετε χρησιμοποιήσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω e-mail στο τηλέφωνο ή στην διεύθυνση μας, που αναγράφονται στο τομέα «Επικοινωνήστε μαζί μας» στην ιστοσελίδα μας, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή. Δεν θα επιβαρυνθείτε  με έξοδα επιστροφής για αγορές αξίας άνω των 100 ευρώ,στην αντίθετη περίπτωση θα επικοινωνήσετε μαζί μας για τις περαιτέρω διαδικασίες, και θα έχετε δικαίωμα να διαλέξετε κάποιο διαφορετικό προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από την ίδια σεζόν που έγινε η παραγγελία (χειμώνας/καλοκαίρι). Στην περίπτωση που ο πελάτης θελήσει να κάνει αλλαγή για δεύτερη φορά στο ίδιο προϊόν, τότε θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα επιστροφής και αποστολής. Σε διαφορετική περίπτωση που ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την αγορά που πραγματοποίησε δεν έχει χρησιμοποιήσει το προϊόν και είναι εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή έχει περαιτέρω το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που έχει αγοράσει και να ζητήσει την επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή (δικαίωμα υπαναχώρησης από την συντελεσθείσα πώληση) και θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα επιστροφής. Σε κάθε περίπτωση (επιστροφής - αλλαγής) το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη – τιμολόγιο).
 
4. Περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος
Αν το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό από τον κατασκευαστή εντός 60 ημερών από την αγορά του, και δεν επιδιορθώνετε από ειδικό, τότε μπορεί να επιστραφεί και να γίνει η αντικατάστασή του. Πρέπει να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά ή μέσω e-mail σε αυτό το διάστημα.Ο πελάτης δεν θα επιβαρυνθεί με έξοδα επιστροφής.
 
5. Προστασία προσωπικών δεδομένων
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της ιστοσελίδας μας (sfiggas.gr) διασφαλίζονται ως απόρρητες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρεία μας προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση επικοινωνία με τα καταστήματα μας για τυχόν ερωτήματα που έχουν, για αποστολή πληροφοριών και προσφορών για προωθητικούς σκοπούς της εταιρεία μας και τέλος για εκτέλεσή τυχόν παραγγελία τους. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR (2016/679) και των σχετικών αποφάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών που εκδίδει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

6. Ασφάλεια συναλλαγών με κάρτα
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών PayPal. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

1. Η χρήση της ιστοσελίδας από τον Χρήστη/Πελάτη, ειδικά για την περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης/Πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο, αποτελεί τεκμήριο ότι συναινεί ρητά και ειδικά στη συλλογή, καταγραφή σε αρχείο και επεξεργασία από το Loving Soles Podiatry στοιχείων του που σχετίζονται με τη συναλλακτική σχέση του με το Loving Soles Podiatry, την εκάστοτε εξέλιξή της και το ιστορικό των συναλλαγών του Χρήστη/Πελάτη, εντός ή και πέραν του πλαισίου του Άρθρου 7(α)(1)(β) του Ν. 2472/1997, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αφορούν τη συνέπεια του Χρήστη/Πελάτη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και το πιστωτικό του ιστορικό. Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας αυτής θα είναι η συμμόρφωση του Loving Soles Podiatry με νόμιμες υποχρεώσεις της, η καταγραφή δεδομένων, εποπτεία και εξυπηρέτηση της εν γένει συναλλακτικής σχέσης των μερών, η μέτρηση και βελτιστοποίηση των επιπέδων εξυπηρέτησης πελατών του Loving Soles Podiatry, με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και η παρακολούθηση της συνέπειας του Χρήστη/Πελάτη. Περαιτέρω, τεκμαίρεται ότι ο Χρήστης/Πελάτης συναινεί ρητά και ειδικά στην εκ μέρους του Loving Soles Podiatry διαβίβαση ή κοινοποίηση στοιχείων του Χρήστη/Πελάτη που αφορούν το συναλλακτικό του ιστορικό και τη συνέπεια στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες η Loving Soles Podiatry διατηρεί από καιρού εις καιρόν συμβάσεις ασφάλισης πιστώσεων, με σκοπό την έγκριση πιστωτικών ορίων ανά αντισυμβαλλόμενο και τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου του Loving Soles Podiatry. Τέλος, η χρήση της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο Χρήστης/Πελάτης συναινεί ρητά και ειδικά στην εκ μέρους του Loving Soles Podiatry διαβίβαση ή κοινοποίηση στοιχείων του Πελάτη (συγκεκριμένα επωνυμία/κατάστημα, διεύθυνση, ποσότητες παραγγελίας) προς συγκεκριμένους Προμηθευτές κατόπιν σχετικών αιτημάτων αυτών, με σκοπό την ενημέρωσή τους αναφορικά με τις μεταπωλήσεις στην Ελλάδα, την βελτιστοποίηση του συστήματος των διανομών και εν τέλει την καλύτερη εξυπηρέτηση της εν γένει συναλλακτικής σχέσης που δημιουργείται μεταξύ των μερών δυνάμει της παρούσας Σύμβασης. Η Loving Soles Podiatry ενημερώνει τον Χρήστη/Πελάτη ότι διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματά του που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και ιδίως το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα αντίρρησης. Ειδικά για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος αντίρρησης, η Loving Soles Podiatry δικαιούται να αξιώνει την καταβολή από τον Πελάτη εύλογης αμοιβής, ποσού ίσου προς το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό που εκάστοτε καθορίζεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση αναφορικά με τα θέματα αυτά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Loving Soles Podiatry στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekaterini.kalykakis@outlook.com ή στο τηλ. 2810 334248.

2. Ασφάλεια

Η Loving Soles Podiatry αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών/Πελατών της ιστοσελίδας και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους. Οι Χρήστες/Πελάτες ωστόσο πρέπει να έχουν επίγνωση ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο επικοινωνίας, καθώς πάντοτε ενέχει τον κίνδυνο ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτους.

3. Cookies

Όπως και οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι έτσι και αυτός χρησιμοποιεί cookies, έτσι ώστε η Loving Soles Podiatryνα έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος Χρήστης/Πελάτης περιηγείται στην ιστοσελίδα. Χωρίς τα cookies θα ήταν αδύνατο στην Loving Soles Podiatry να προσφέρει στους Χρήστες/Πελάτες της ιστοσελίδας σημαντικές υπηρεσίες όπως, κατάσταση παραγγελιών, αποθήκευση προϊόντων στο καλάθι κλπ.

Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή των χρηστών/επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου και χρησιμεύουν για την τήρηση στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την Loving Soles Podiatry προκειμένου π.χ. να καταγράφει τις προτιμήσεις των Χρηστών/Πελατών της και να βελτιώνει το επίπεδο των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους Χρήστες/Πελάτες της.

Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Χρήστη/Πελάτη της ιστοσελίδας. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησις του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι Χρήστες/Πελάτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Μπορώ να αλλάξω την αγορα μου;
Ναι, έχετε δύο επιλογές:

1, Μπορείτε να επιστρέψτε την online αγορά σας από κοντά, θα λάβετε μια επιστροφή χρημάτων  και μπορείτε να κάνετε μια νέα αγορά.
2, Από το σπίτι σας, αν έχετε ζητήσει την υπηρεσία της επιστροφής και να κάνετε μια νέα αγορά online.

Υπάρχει κάποια χρέωση εάν ζητήσω μια αλλαγή ή επιστροφή;
Όχι. Οι αλλαγές και οι επιστροφές είναι δωρεάν.

Τι χρονικό περιθώριο έχω για να κάνω μια αλλαγή ή μια επιστροφή;
Όλες οι επιστροφές ή αλλαγές πρέπει να γίνονται εντός 14 ημερών από το e-mail επιβεβαίωσης της αποστολής.   Περισσότερες πληροφορίες στους Όρους αγορών.

Η Loving Soles Podiatry διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τις επιστροφές που γνωστοποιούνται ή αποστέλλονται εκτός του καθορισμένου χρονικού περιθωρίου ή τις επιστροφές προϊόντων που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με αυτήν στην οποία παραλήφθηκαν.

Πώς μπορώ να κάνω μια αλλαγή ή μια επιστροφή;
Αν βρίσκεται στην ίδια χώρα/περιοχή στην οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά και διαθέτει το τμήμα από το οποίο προέρχεται το προϊόν - γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Είναι δυνατή μόνο η πραγματοποίηση επιστροφής.

Κατοικία: Θα στείλουμε έναν μεταφορέα για να παραλάβει την επιστροφή σας στη διεύθυνση που θα επιλέξετε.

Μπορώ να αλλάξω ή να επιστρέψω οποιοδήποτε είδος;
Ναι, εφόσον είναι σε άρτια κατάσταση και με τις αντίστοιχες ετικέτες τους. Λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω εξαιρέσεις:
Υποδήματα: πρέπει να επιστρέφονται με την πλήρη αρχική τους συσκευασία. Αφόρετα.
Προϊόντα περιποιήσεις: Τα προϊόντα περιποιήσεις θα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία, σφραγισμένα.

Πότε θα μου επιστραφεί η αξία του προϊόντος που επιστρέφω;
Θα λάβετε το ποσό με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αγορά σας, εντός εκτιμώμενου χρονικού διαστήματος 10-14 ημερών, ανάλογα με την τράπεζά σας.

Business Name: ΚΑΛΥΚΑΚΗ ΕΚΑΤΕΡΙΝΗ
Email: ekaterini.kalykakis@outlook.com
Phone: Greece 2810334248
Street Address: Dedalou 39
Country: Greece
State/Region: Crete
City: Herakleion
Zip / Postal Code: 71202

bottom of page